Για την πορεία των εργασιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.) ενημερώθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης από τον Υπεύθυνου του Εργοταξίου ενώ παράλληλα επισκέφτηκε και όλους τους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου.

Στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής είναι τον ερχόμενο Δεκέμβριο να αποδοθούν σε χρήση το κτίρια της Διοίκησης και ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων 250 περίπου θέσεων, αλλά και να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ  η  Β΄ Φάση του έργου που αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό (Καθίσματα, σκηνές, φωτισμός, οπτικοακουστικός  εξοπλισμός, κ.α ).