Πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση

Η ανακοίνωση του δήμου Κισσάμου:

"Στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)

Α.Π. : 660/4/16980/10-06-2020

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:

15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)

Προθεσμία Υποβολής Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών:

 (ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής)

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Η πλήρης πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr και την ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου www.kissamos.gr

Πληροφορίες για την Πρόσκληση και τους όρους της στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  στα τηλέφωνα: 213-131-4534, -4620, -4639, -4640, -4645, -4638, -4657, -4528, -4648, 4526, -4644 από 10:00 έως 13:00.

Για τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων  213-131-4633  10:00 - 13:00.

Για πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κισσάμου:Τηλ.: 2822340225 [email protected] Και στο  Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου 2822031989 & 2822083105 [email protected]".