"Έφτασε η ώρα για ριζικό μετασχηματισμό του μοντέλου της ελληνικής επιχειρηματικότητας" αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΡ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Γεώργ. Γιακουμάκης απέστειλε σήμερα (23/6/2020) έγγραφο προς τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών τάξεων του Ρεθύμνου και της Περιφέρειας Κρήτης γενικότερα (λοιπά Επιμελητήρια, Σύλλογοι, Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ κλπ) αναφορικά με τα μέτρα τα οποία το Επιμελητηριο θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού αλλά και τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό του μοντέλου της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά, το έγγραφο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης έχει ως εξής:

"Η μετατροπή της υγειονομικής κρίσης σε οικονομική ύφεση, αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως σύγχρονη πρόκληση για την επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα, η γεφύρωση του διανοίγματος που έχει δημιουργηθεί από την όξυνση της αβεβαιότητας από την μια, και την έλλειψη ζήτησης και ενδιαφέροντος (για εμπράγματα οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες) από την άλλη, απαιτούν άμεσες και καίριες παρεμβάσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας της χώρας μας.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας και σύμβουλος και υποστηρικτής των προσπαθειών των επιχειρήσεων - μελών του, δρα με γνώμονα την άμεση, αλλά κυρίως την μακροπρόθεσμη υποστήριξη και προστασία των επιχειρήσεων του τόπου μας.

Πλέον αυτού, υπό τις συνθήκες που ενέσκηψαν  από τις δραματικές επιπτώσεις από την έλευση της πανδημίας στις επιχειρήσεις μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διεκδικηθεί η σχετική θέσπιση ενός συνεκτικού πλαισίου Κυβερνητικών, Περιφερειακών και Αυτοδιοικητικών πολιτικών,  αλλά και συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των φορέων της επιχειρηματικότητας.

Απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, μιας και κυρίως αυτές  τις έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο.

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε άμεσες παρεμβάσεις που να αφορούν:

  • Επιταγές – Ενοίκια – Ακατάσχετοι λογαριασμοί
  • Χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις  - ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, με ή χωρίς τις τράπεζες
  • Ενίσχυση της απασχόλησης και της εργασίας και όχι της ανεργίας
  • Μείωση του ΦΠΑ σε ΌΛΗ τη νησιωτική χώρα και για όλες τις υπηρεσίες και προϊόντα
  • Κατάργηση, ή Μείωση: τέλους επιτηδεύματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, προκαταβολής φόρου, ΕΝΦΙΑ αλλά και άλλων ειδικών τελών

Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας θεωρείται σκόπιμο να περιλάβει ειδικούς όρους για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, καθώς ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες επιχειρηματικής επιβίωσης.  Επίσης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μηχανισμό προληπτικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, στην παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και την αναστολή (μεσοπρόθεσμα) χρεών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, διαφυλάσσοντας όμως συγχρόνως την κουλτούρα πληρωμών που με κόπο χτίσθηκε.

Έχοντας γνώση της Ρεθυμνιώτικης επιχειρηματικότητας, θεωρούμε ότι ΤΩΡΑ απαιτούνται ειδικές παρεμβάσεις πολιτικής που να στοχεύουν:

1ον  Στον ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας όπου είναι δυνατόν, αφότου και εφαρμόσιμος είναι στην Κρήτη, και από χρόνια ώριμος

2ον Τη χρηματοδοτική και όχι μόνον στήριξη του Αγροτικού τομέα για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με απώτερο σκοπό την μείωση των εισαγωγών

3ον Ττην ενδυνάμωση της σχέσης Τουρισμού – Εστίασης – Αγροδιατροφικού τομέα μέσα από την ανάπτυξη συνεργιών με ανταγωνιστικούς όρους, προς όφελος της τοπικής παραγωγής

4ον Την υποστήριξη του τομέα μεταποίησης ώστε να εξακολουθήσει να συντηρεί το επίπεδο παραγωγής του

5ον Την υποστήριξη της οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, συστατικά   ποιότητας που πηγάζουν από την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά

6ον  Την ενίσχυση της αλυσίδας Αξίας μεταξύ Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίου. Αυτό προϋποθέτει την εκπόνηση τοπικών σχεδίων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας αντίστοιχων αλυσίδων αξίας, μέσω συνεργιών των οικονομικών τομέων. Σκοπός: η υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής και η σύνδεση της με την κατανάλωση

7ον Την ενίσχυση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, την εξοικείωση όλων με τις νέες τεχνολογίες και εργαλεία, ώστε  να λειτουργήσουν τα πρόσφατα ή/και μελλοντικά  μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ως ευκαιρία για την μικρομεσαία επιχείρηση  

8ον   Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, της πράσινης επιχειρηματικότητας και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, χρήση όλων  των νέων εργαλείων της ενίσχυσης της θωράκισης και ευελιξίας της  μικρομεσαίας και ειδικότερα της περιφερειακής επιχειρηματικότητας ώστε να μην είναι αυτές οι κομπάρσοι του έργου του περιβαλλοντικού μετασχηματισμού της χώρας 

9ον Την ενίσχυση συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Κρήτης με σκοπό τη συμβολή τους όχι μόνο στην παραγωγή έρευνας και γνώσης αλλά και στην εκπαίδευση και την παροχή τεχνογνωσίας προσαρμογής και γενικότερα ουσιαστικής ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας 

10ον  Την επίσπευση της υλοποίησης της δημιουργίας των τοπικών χωρικών σχεδίων χρήσεων γης

11ον  Την αναπροσαρμογή του Π.Ε.Π. (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) Κρήτης, ώστε να επιταχυνθεί η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις που προέκυψαν από την πανδημία του COVID-19 (αναβάθμιση  των υποδομών υγειονομικού χαρακτήρα, νέες χωροθετήσεις και αναβαθμισμένοι χώροι υγιεινής κ.α.)

12ον Τον  εκσυγχρονισμό των δημοσίων χώρων υγιεινής (πλατείες, παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλπ)   και η λειτουργική αναβάθμισης τους με την προσθήκη κοινόχρηστων τουαλετών και παιδικών αλλακτηρίων, αλλά και ενός δικτύου κρηνών για την υγειονομική  εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών

13ον Την επιτάχυνση των βασικών ‘έργων υποδομών της Κρήτης (ΒΟΑΚ, φραγμάτων, κάθετοι συνδετήριοι άξονες), αλλά και η κάλυψη μέρους της ζήτησης μέσα από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας  για την προστασία του περιβάλλοντος από την μία αλλά την προσαρμογή προς τα κάτω του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων  

14ον Την στήριξη του συστήματος  δομών υγείας στο νησί  και ιδιαίτερα του Νοσοκομείου Ρεθύμνου και των λοιπών υγειονομικών δομών ( Κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ κλπ), διότι θεωρούμε ως αυτονόητο το  ότι η ύπαρξη υψηλού επιπέδου παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη κάθε περιοχής

Έφτασε η ώρα για ριζικό μετασχηματισμό του μοντέλου της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αυτό που επί πολλά χρόνια ως εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων  προετοιμάζαμε και αιτούμασταν, δηλαδή τη χρήση κάθε ενός από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά, τεχνολογικά και οργανωτικά εργαλεία που θα απαντούν στις ανάγκες της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, τώρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί γρηγορότερα και συντονισμένα. Γιατί τελικά, και εξ αφορμής αυτών που συνέβησαν και συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, το βασικό δίλημμα το οποίο έχει ήδη τεθεί για την μετά Covid19 αναπτυξιακή ατζέντα, θα μπορούσε να είναι:

«Επιστροφή στην “αναπτυξιακή κανονικότητα” ή ευκαιρία μετάβασης σε ένα βιώσιμο και ασφαλέστερο μέλλον;»

Ο Προέδρος

Γιώργος Γιακουμάκης"


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook