Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Συνεχίζονται οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κισσάμου για το σχολικό έτος 2020-2021.        

Οι αιτήσεις των νέων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου λήγουν την Τρίτη  30 Ιουνίου 2020.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις 9:00 έως τις 13:00 στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς: Κισσάμου - Γραμβούσας - Πλατάνου

Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα δυόμιση χρόνια τους έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η εγγραφή και η μηνιαία συνδρομή συνεχίζει να είναι δωρεάν.

Ο Δήμος  θα προσφέρει πρωινό και φρούτο και οι γονείς των φιλοξενούμενων νηπίων θα στέλνουν τα παιδιά τους στους σταθμούς με το μεσημεριανό τους φαγητό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής (το έντυπο παραλαμβάνεται από τον Παιδικό Σταθμό)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση εργασίας γονέων

4.  Ατομικό δελτίο υγείας (το έντυπο παραλαμβάνεται από τον Παιδικό Σταθμό και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)

5. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών ζητείται και άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα, όπως αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αποδέχεται τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/Β’/05-12-2017