Δείτε τα θέματα

Τακτική  συνεδρίαση στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί, στο Δημαρχείο Κισσάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων , τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρηματοδότησης για Οικία Ξαγοράρη. (Απόφαση 92/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020. (Απόφαση 93/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.
 • Ανάκληση της υπ.αρ.65/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κισσάμου-Πολυτεχνείο Κρήτης για το ερευνητικό πρόγραμμα <Σχέδιο αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρεύσεις στις Τ.Κ.Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου και Κεφαλίου Δ.Ε.Ιναχωρίου Δ.Κισσάμου>.
 • Παροχή συναίνεσης για την μεταφορά του έργου <Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών & αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δ.Κισσάμου> από το Πρόγραμμα <ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι> στο Πρόγραμμα <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>.
 • Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου <Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανών Τ.Κ.Λουσακιών>.
 • Εγκριση 3ου Α.Π.Ε έργου <Αποκατάσταση κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού ποταμού Δ.Κισσάμου. Τακτοποιητικός. (Μείωση 0,93 Ευρώ της αρχικής σύμβασης και μείωση 64,46 Ευρώ της συμπληρωματικής).
 • Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Κισσάμου για το σχολικό έτος 2020-21.
 • Απόφαση για απαλλαγή χρέωσης τελών υπαίθριου εμπορίου επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών.
 • Ανάκληση εν μέρει της υπ.αρ.125/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου στην Μπονατάκη Αννα.
 • Μεταφορά θέσης πάγκου υπαίθριου εμπορίου.(Θετική γνωμοδότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020.
 • Εκμίσθωση ακινήτων (ελαιόδενδρα Κοινότητας Τοπολίων Δ.Ε.Μηθύμνης) με δημοπρασία.
 • Εξεύρεση-μίσθωση ιδιωτικού χώρου για πάρκινγκ λόγω επικείμενης λήξης συμφωνητικού.
 • Εγκριση εισόδου-εξόδου για την κυκλοφοριακή σύνδεση Σταθμού Μεταφόρτωσης Σύμμεικτων Αποβλήτων Δήμου Κισσάμου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook