Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 15:00 το δημοτικό συμβούλιο Χανίων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 • Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Χανίων – Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας {Δήμαρχος}
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών {Αλόγλου}
 • Απόδοση της Γ΄ κατανομής 2020 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομής πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιάς για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου{Βαρδάκης}
 • Παραχωρήσεις σχολικών χώρων { Βαρδάκης }
 • Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 3478/28 – 7 – 2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 2ης τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων» (MIS 5002480) έως 30/09/2023 και έγκριση της οριστικής Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της ως άνω Πράξης {Ζερβουδάκη}
 • Συνδιοργάνωση του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και των Εκπαιδευτικών Δράσεων Cine Μαθήματα { Γιαννακάκης}
 • Εκ νέου έγκριση της 77/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί   Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 114/2015 αποφ. επιτροπής ποιότητας ζωής και κατ' επέκταση της υπ' αριθμ. 524/2015 αποφ. δημοτικού συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων του Δήμου Χανίων - άρθρο 5.2 διεύρυνση του ωάριου λειτουργίας διάθεσης ποδηλάτων {Πρόεδρος - Τσουπάκης }
 • Έγκριση εξουσιοδότησης για την διεκπεραίωση της διαδικασίας μεταβίβασης και ταξινόμησης των ηλεκτρικών οχημάτων {Τσουπάκης}
 • Βεβαίωση αδυναμίας των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων να εκπονήσουν τη μελέτη “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2”. {Χαζιράκης}
 • Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΚΚ 023203Α   στο  ΟΤ 694 περιοχής  «Κουμπές Μουρνιών » Δ. Χανίων» { Χαζιράκης }
 • Χωροθετήσεις  Λαϊκής  Αγοράς  Δήμου Χανίων { Νικηφοράκης - Χαζιράκης }
 • Πληρωμή αναδόχου μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δ. Χανίων, από πιστώσεις του Δήμου Χανίων { Ξανθουδάκης }
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση 2ου (ΑΠΕ) Ανακεφαλαιωτικού (ΤΕΛΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
 • Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΩΝ» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (εκτός ενεργειακής αναβάθμισης), αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις έτους 2018-2020» {Ξανθουδάκης}
 • Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΑΡΚΩΝ” {Ξανθουδάκης}