Στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κισσάμου

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

  • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 180/20 Ο.Ε).
  • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 189/20 Ο.Ε.).
  • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.(Απόφαση 190/20 Ο.Ε.)
  • Επικαιροποίηση της υπ.33/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού.(Απόφαση 191/20 Ο.Ε.).
  • Επικαιροποίηση της υπ.αρ.243/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.(Απόφαση 192/20 Ο.Ε).
  • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της πρότασης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για κατάργηση του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σφακοπηγαδίου.
  • Εγκριση της υπ.αρ.23/20 απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης <Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου έτους 2020.
  • Αποδοχή παράτασης εκπόνησης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Κισσάμου έως 3-3-2021.
  • Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
  • Τροποποίηση παραγωγικής άδειας υπαίθριου εμπορίου από πλανόδιο εμπόριο σε λαικές αγορές, Τσικαλάκη Μαρίας του Εμμ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ePresence, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, σύμφωνα με τις δ/ξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ.αρ. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 <Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7-11-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020>.