Τα σημεία στα οποία εκφράζονται ενστάσεις από τον δήμο Αποκορώνου

Επιστολή απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου εκφράζοντας την αντίθεσή του σχετικά με τη διέλευση του νέου Β.Ο.Α.Κ. στο τμήμα Βρύσες- Ατσιπόπουλο με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή Ασπρουλιάνοι, Γεωργιούπολη, Δράμια .

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως είχαμε πληροφορηθεί η διέλευση του νέου αυτοκινητόδρομου του ΒΟΑΚ στην περιοχή Βρύσες – Πετρέ - Ατσιπόπουλο προβλεπόταν νοτίως του υφιστάμενου ΒΟΑΚ σε απόσταση 1-1,5 χλμ εκτός της ανεπτυγμένης τουριστικής ζώνης και των περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Για την συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ήδη από το 2017 εγκεκριμένη χάραξη αυτοκινητόδρομου, σε επίπεδο ωριμότητας μελέτης αντίστοιχο της σημερινής του Νέου ΒΟΑΚ, η οποία είχε τύχει ευρείας διαβούλευσης και αποδοχής από την τοπική κοινωνία και προέβλεπε τη διέλευση της οδού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην περιοχή.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε  ότι η χάραξη του Νέου ΒΟΑΚ που μελετάται από το Υπουργείο φέρνει στην περιοχή Ασπρουλιάνοι Γεωργιουπόλεως (ΧΘ. +39.000) τον αυτοκινητόδρομο βορειότερα και στην περιοχή του παραδοσιακού οικισμού των Δραμίων, σε έκταση ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προκαλεί αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες όπως την εκτεταμένη εκρίζωση παραγωγικών δέντρων, αλλοίωση τοπίου δια των εκτεταμένων επιχώσεων 10 περίπου μέτρων σε ύψος, ακουστική και οπτική όχληση για τους τουρίστες (καθώς βρίσκεται σε επαφή με Ζώνη Τουριστικών Εγκαταστάσεων) και τους κατοίκους της περιοχής, διέλευση από προστατευόμενες περιοχές ρεμάτων του ΣΧΟΟΑΠ Γεωργιούπολης   κ.α. Παράλληλα με την διέλευση του ΒΟΑΚ ακυρώνονται οι αναπτυξιακές προοπτικές της εν λόγω περιοχής ματαιώνοντας προγραμματιζόμενες αλλά και μελλοντικές επενδύσεις ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, που θα είχαν θετική συνεισφορά στην οικονομία του τόπου και στην απασχόληση των δημοτών μας.

Συγκεκριμένα, στο ευρύτερο τμήμα Βρύσες-Πετρές-Ατσιπόπουλο μήκους 22,10 χλμ είχε εκπονηθεί το 2011 προμελέτη οδοποιίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη αναγνωριστική μελέτη, η οποία είχε λάβει προκαταρκτική περιβαλλοντική αδειοδότηση μετά την έγκριση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών (αρχαιολογία, δασαρχείο κ.τ.λ.) και κοινωνική αποδοχή που εκφράστηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην περιοχή Ασπρουλιάνοι Γεωργιούπολης, η χάραξη διερχόταν 900μ. περίπου νότια του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με δύο μικρές σήραγγες μήκους 150μ και 390μ με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την μικρή όχληση στις παρόδιες ιδιοκτησίες. Η χάραξη αυτή είχε υιοθετηθεί στην Αρχική Τεχνική Λύση που είχε συνταχθεί από τον ΟΑΚ ΑΕ το 2017 και έχει εγκριθεί μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης με την αρ.Πρωτ.113-24.11.16 απόφασή της, προϋποθέτοντας ότι η χάραξη πρέπει να τροποποηθεί στο τμήμα Δράμια-Ατσιπόπουλο, όπως είχε προταθεί από τους Δήμους Αποκορώνου και Ρεθύμνου, δηλαδή να μετατοπιστεί νοτιότερα (της δεξαμενής Δραμίων) εξετάζοντας και το ενδεχόμενο μικρής σήραγγας στο σημείο αυτό , ώστε να μην θιγεί η τουριστική ζώνη που θεσπίζει το ΣΧΟΟΑΠ Λαππαίων Ρεθύμνου και ο χαρακτήρας του οικισμού των Δραμίων Αποκορώνου. .

Αντιθέτως, η λύση της νέας μελέτης του Υπουργείου Υποδομών σε αυτό το τμήμα , η οποία θα κατατεθεί για περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπει τη μετατόπιση της χάραξης 400μ βορειότερα, σε κοντινή απόσταση με την Περιοχή Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΣΧΟΟΑΠ Γεωργιούπολης, με χάραξη σε υψηλό επίχωμα ύψους άνω των 10μ διχοτομώντας πλήρως την περιοχή και δημιουργώντας απροσπέλαστο φυσικό και οπτικό τείχος και τις αρνητικές περιβαντολλογικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις που προαναφέραμε.

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που διαθέτετε, πιστεύουμε ότι δεν θα επιτρέψετε να προχωρήσει η περιβαλλοντική υποβάθμιση που ραγδαία εκτυλίσσεται στις παραπάνω περιοχές, αποτελώντας τροχοπέδη για την αναπτυξιακή τους τροχιά. 

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την χάραξη του μελλοντικού αυτοκινητόδρομου στο υπόψη τμήμα, όπως ζητάμε και στα 4285/08-5-19 και 1623/28-2-20 έγγραφά μας, καθώς και στην 390/2015 και 227/2016 απόφαση Δ.Σ. Αποκορώνου και την υιοθέτηση για την περιοχή μας της αρχικής λύσης με την τροποποίηση που είχε προταθεί από τους Δήμους Ρεθύμνης και Αποκορώνου  και είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, δηλαδή την μετατόπισή του νοτιότερα στο τμήμα Δράμια-Ατσιπόπουλο, η οποία δεν είναι μόνο αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά η πλέον ενδεδειγμένη, αλλά κατά την γνώμη μας βελτιώνει και την λειτουργικότητα της οδού.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τρία μεγάλα αναπτυξιακά έργα που υποδηλώνουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής η οποία διαθέτει 14.000 κλίνες και τα οποία είτε υλοποιούνται είτε έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης :

α) Ο βιολογικός Γεωργιούπολης, προϋπολογισμού 25.600.000 ευρώ εκτελείται),

β) Τα έργα ύδρευσης της περιοχής  προϋπολογισμού  1.800.000 ευρώ (έχει δημοπρατηθεί),

γ) Έργα οδικής ασφάλειας Πετρές-Γεωργιούπολη προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ ( σε διαδικασία δημοπράτησης από το Υπουργείο σας).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook