Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κατά της απελευθέρωσης του ωραρίου των φαρμακείων, ζητώντας να ακυρωθεί η εγκύκλιος (9.11.2011) του υπουργού Υγείας για την εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης (7.10.2011). Επίσης, κατέθεσε αίτηση αναστολής, όπως και αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής.

Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο η πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου των φαρμακείων είναι αντίθετη στην Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος και στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Στην 63σέλιδη προσφυγή του ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση του ωραρίου θα οδηγήσει σε «μονοπωλιακές τάσεις» αφού τα μόνα φαρμακεία που θα επιβιώσουν οικονομικά θα είναι ορισμένα -αυστηρώς συγκεκριμένα- φαρμακεία στο κέντρο των πόλεων και των εμπορικών κέντρων, τα οποία θα λειτουργούν με μεγάλο αριθμό φαρμακοποιών-υπαλλήλων.

Αντίθετα, η συντριπτική πλειονότητα των φαρμακείων θα οδηγηθούν σε οριστική διακοπή λειτουργίας λόγω της αδυναμίας τους να αντεπεξέλθουν στις εν λόγω «συνθήκες» του ανταγωνισμού, προσθέτει ο Σύλλογος.

Ακόμη -όπως υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων στην προσφυγή- η συνεχής φυσική παρουσία του φαρμακοποιού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φαρμακείου του είναι υποχρεωτική. Παράλληλα, δε οφείλει αυτός να παρέχει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του φαρμακείου.

Αναγκαία προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι όροι ασφάλειας της δημόσιας υγείας είναι η πρόβλεψη ωραρίου, το οποίο να επιτρέπει στον φαρμακοποιό να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες του λειτουργήματός του, το οποίο απαιτεί συνεχή εγρήγορση και πνευματική διαύγεια, αναφέρεται στην προσφυγή.


in.gr