«Σήμα συναγερμού» συνιστούν οι δυσχέρειες που αντιμετώπισε η Γερμανία στην αγορά ομολόγων, δήλωσε ο Έβαλντ Νοβότνι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, καλώντας ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προχωρήσουν το δημόσιο διάλογο για τα ευρωομόλογα, για τα οποία «υφίστανται διαφορετικές απόψεις και παραλλαγές».

Σήμερα υπήρξε ασθενής ζήτηση για τα γερμανικά κρατικά ομόλογα και το ποσό που συγκέντρωσε το Βερολίνο υπήρξε το 60% του επιθυμητού.


zougla.gr