Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 400 εκατ. ευρώ με έκδοση προνομιούχων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών υπέρ του Δημοσίου καλείται να αποφασίσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η οποία συγκαλείται για τις 23 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η τράπεζα, το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα την ΑΜΚ «μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου "για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης"».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική γενική συνέλευση στις 28/12, αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.


in.gr