Έως σήμερα, 13 Ιανουαρίου, θα μπορούν οι οδηγοί να προμηθεύονται τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας ή να καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, τα ειδικά σήματα θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, και όχι από τις τράπεζες. Μετά τη λήξη το τέλος θα πληρώνεται διπλό.