Ελαφρά πτώση καταγράφηκε, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας ICAP, στην εγχώρια παραγωγή κρέατος την τελευταία 25ετία, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό – 0,43%.

Το μερίδιο της εγχώριας παραγωγής στην κατανάλωση βαίνει μειούμενο με την πάροδο των χρόνων (1986: 68,8%, 2010: 55,6%), ενώ ταυτόχρονα η εισαγωγική διείσδυση αυξάνεται (1986: 30,8%, 2010: 47,7%).

Αντίθετα, οι εξαγωγές του εξεταζόμενου κλάδου παραμένουν πολύ χαμηλές (2010: 6,0%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία βασικό χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς κρέατος είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους.

Ωστόσο, στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιούνται και ορισμένες μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες, οι οποίες διαθέτουν καθετοποιημένες μονάδες και ασχολούνται με όλα τα στάδια, από την εκτροφή και σφαγή ζώντων ζώων έως την παραγωγή κρέατος, επεξεργασία/τυποποίηση και παραγωγή προϊόντων κρέατος.

Η εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο είναι ιδιαίτερα διευρυμένη και αφορά κυρίως το βόειο και χοιρινό κρέας, ενώ στον τομέα του κρέατος πουλερικών υπερτερεί η εγχώρια παραγωγή. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Κρέας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Το ελληνικό κρέας

Αναφερόμενη στην εξέλιξη καθώς και στη διάρθρωση της ελληνικής παραγωγής κρέατος, η Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Η καθαρή εγχώρια παραγωγή κρέατος ήταν ελαφρά πτωτική την τελευταία 25ετία, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό -0,43%.

Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας παραγωγής κρέατος καλύπτεται διαχρονικά από το κρέας πουλερικών, με μερίδιο 35,4% το 2010 και ακολουθεί το χοιρινό κρέας με ποσοστό συμμετοχής 22,6%. Έπεται, το αιγοπρόβειο κρέας με μερίδιο 21,3%, ενώ η κατηγορία του βόειου/ μοσχαρίσιου ήταν η πιο ελλειμματική.

Γενικότερα, το μερίδιο της εγχώριας παραγωγής στην κατανάλωση βαίνει μειούμενο με την πάροδο των χρόνων (1986: 68,8%, 2010: 55,6%), ενώ ταυτόχρονα η εισαγωγική διείσδυση αυξάνεται (1986: 30,8%, 2010: 47,7%). Αντίθετα, οι εξαγωγές του εξεταζόμενου κλάδου παραμένουν πολύ χαμηλές (2010: 6,0%).

Η εγχώρια κατανάλωση κρέατος, αν και παρουσίασε ετήσιες διακυμάνσεις, ακολούθησε γενικά ανοδική πορεία το εξεταζόμενο διάστημα (1986-2010), με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,62%.

Το χοιρινό κρέας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης κρέατος (2000-2010: 31%-36%) και ακολουθούν το κρέας πουλερικών (2000-2010: 21%-27%) και το βόειο/ μοσχαρίσιο κρέας (2000-2010: 18%-21%).
Μικρότερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης κρέατος κάλυψαν το αιγοπρόβειο κρέας (2000-2010: 13%-15%), τα παραπροϊόντα κρέατος και τα υπόλοιπα είδη κρέατος.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες τάσεις και συνθήκες της αγοράς, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι, η κατανάλωση (σε ποσότητα) κρέατος τη διετία 2011-2012 δε θα παρουσιάσει σημαντική διαφοροποίηση και θα κινηθεί μεταξύ σταθερότητας και μικρής πτώσης.

Επιχειρήσεις κρέατος

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συνετάχθη με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 33 εκ των κυριοτέρων παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος, προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση 5,4% το 2010 σχέση με το 2009. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,5% την ίδια περίοδο.

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος κυμάνθηκαν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, τόσο το 2009 όσο και το 2010. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωληθέντων οδήγησε στη μείωση του μικτού κέρδους κατά 3,8% το 2010/09.

Τελικά, το λειτουργικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε σημαντικά (κατά 49,8%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνο το 2010, ενώ το προηγούμενο έτος ήταν κερδοφόρο. Επιπλέον, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 7,5% το 2010.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συνετάχθη με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 44 εκ των κυριοτέρων εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος, προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση (5,6%) το 2010/09, όπως και τα ίδια κεφάλαια (19,8%) την ίδια περίοδο.
Οριακή πτώση (0,32%) παρουσίασαν οι πωλήσεις των 44 εταιρειών του δείγματος το 2010/09. Ωστόσο, η συγκράτηση του κόστους οδήγησε σε αύξηση (8,5%) των συνολικών μικτών κερδών.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (παρά την αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 8,5%) βελτιώθηκε κατά 14,3% το 2010. Τελικά, τα καθαρά κέρδη (προ φόρου) διευρύνθηκαν κατά 28,9% το ίδιο έτος, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στα κέρδη EBITDA (12,8%).

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook