Η ομάδα πρωτοβουλίας για τη δημιουργία κοινού μετώπου φορέων και συλλογικοτήτων Ν. Χανίων ενάντια στο Μνημόνιο, διοργανώνει ανοικτή, Πανχανιώτικη Συνέλευση την Παρασκευή  7.30 μμ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων με σκοπό την ανάληψη κοινών μαζικών δράσεων αντίστασης και ανυπακοής σε επίπεδο νομού.