Εξειδικευμένα σεμινάρια διοργανώνει η Επιστημονική Εταιρεία Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής.

Τα σεμινάρια είναι τα εξής :

- Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς. Διάρκεια: 20 ώρες

- (α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες. Διάρκεια: 16 ώρες

- (α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα. Διάρκεια: 16 ώρες

Απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν να κατοχυρώσουν τη δυνατότητα επαγγέλματος στο χρηματοοικονομικό κλάδο.

- (β1) Επενδυτικών Συμβουλών σε κινητές αξίες. Διάρκεια: 16 ώρες

- (β2) Επενδυτικών Συμβουλών. Διάρκεια: 16 ώρες

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ που επιθυμούν να κάνουν καριέρα ως στελέχη Χρηματιστηριακών Εταιριών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η επαρκής προετοιμασία των υποψηφίων, για τις εξετάσεις πιστοποίησης στελεχών στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεών τους ή την επαφή τους με το αντικείμενο.

Η περίοδος υλοποίησης των σεμιναρίων είναι τον Μάιο 2012.

Δηλώσεις Συμμετοχής: Τηλ. 28210 – 37360 (πρωινές ώρες) κα Λιαδάκη Αγγελική.