Σε 9.850.802 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ανέρχεται ο συνολικός αριθμός του εκλογικού σώματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τρέχουσα Α’ αναθεώρηση του 2012, όπως ανακοινώθηκε από το υπ.Εσωτερικών.

Από αυτούς οι 4.771.377 είναι άντρες και οι 5.079.425 γυναίκες, ενώ οι νέοι που θα έχουν για πρώτη φορά δικαίωμα να ψηφίσουν ανέρχονται σε 110.530 ψηφοφόρους.

Υπενθυμίζεται πως στις εθνικές εκλογές του 2009 οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν 9.929.065

Σε ότι αφορά ειδικά στην Κρήτη

Το εκλογικό σώμα αποτελείται από 531.792 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους (259.833 άνδρες και 271.959 γυναίκες).

Από αυτούς, οι 6.738 (3.499 άντρες και 3.239 γυναίκες) θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.

Υπενθυμίζεται πως στις εθνικές εκλογές του 2009, στην Κρήτη οι εγγεγραμμένοι ήταν 529.742 άτομα.

Αναλυτικότερα ανα εκλογική περιφέρεια

 

Άντρες

Γυναίκες

Σύνολο 2012

2009

Ηράκλειο

122.565

127.161

249.726

247.625

Χανιά

68.611

71.379

139.990

141.586

Λασίθι

33.755

37.764

71.519

69.717

Ρέθυμνο

34.902

35.655

70.557

70.814

Σύνολα

259.833

271.959

531.792