Την  τακτική του  συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει  στα Πεζά ο Δήμος Αρχανών –Αστερουσίων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012, στις 7 το απόγευμα   για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Ενημέρωση Δημάρχου
2. Ενημέρωση Αντιδημάρχων
3. Ενημέρωση εκπροσώπου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας»
4. Ενημέρωση εκπροσώπου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση μελέτης και υποβολή Τεχνικού δελτίου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις προβολής δημοσιότητας στο Δήμο Αρχανών αστερουσίων» στο πλαίσιο των Ο.Σ.Α.Π.Υ.
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χαραλαμπάκης Γεώργιος)
2. Έγκριση μελέτης και υποβολή Τεχνικού δελτίου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων» για τα έτη 2012 και 2013 στο πλαίσιο των Ο.Σ.Α.Π.Υ.
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χαραλαμπάκης Γεώργιος )
3. Έγκριση μελέτης και υποβολή Τεχνικού δελτίου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου προβολής του «προιοντος» του Δήμου » στο πλαίσιο των Ο.Σ.Α.Π.Υ. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χαραλαμπάκης Γεώργιος)
4. Έγκριση μελέτης και υποβολή Τεχνικού δελτίου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Κυλιόμενες εκδηλώσεις για τη δημοτική αγορά (για 2 χρόνια)» στο πλαίσιο των Ο.Σ.Α.Π.Υ. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χαραλαμπάκης Γεώργιος)
5. Καταβολή διαφοράς δηλωθέντων καταβληθέντων προς το ΙΚΑ ΕΤΑΜ του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χαραλαμπάκης Γεώργιος)
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού για καταβολή αποζημίωσης μη ληφθείσης κανονικής αδείας έκτακτου προσωπικού (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χαραλαμπάκης Γεώργιος)
7. Αλλαγή τύπου ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 που εφαρμόζεται στη ρυθμιζόμενη οφειλή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αστερουσίων προς το ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χαραλαμπάκης Γεώργιος)
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού πρόβλεψης δαπάνης για την εφαρμογή του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χαραλαμπάκης Γεώργιος)
9. Έγκριση μελέτης του έργου «Προστασία διαχείριση και ανάδειξη Κνωσανού Φαραγγιού και ένταξη του στο οικολογικό πάρκο Γιούχτα Δήμου Αρχανών Αστερουσίων» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μελεσσανάκης Νικήτας)
10. Υλοποίηση έργου «Ανάπλαση Δρόμων Μυρτιάς» (Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Χουδετσανάκη Ειρήνη)
11. Υλοποίηση έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Μεγάρου Ευτυχή ως χώρος φιλοξενίας ομάδων » (Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Χουδετσανάκη Ειρήνη)
12. Μετοχικό κεφάλαιο για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο Φορέα Τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης (Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Χουδετσανάκη Ειρήνη)
13. Κοπή δέντρου στην τοπική Κοινότητα Μελεσών (Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Χουδετσανάκη Ειρήνη)
14. Υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με αναπηρία
15. Παραχώρηση χώρου στο σύλλογο Φίλων του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος
16. Παραχώρηση κτιρίου παλιού Δημοτικού σχολείου και παλιού ιατρείου για τις ανάγκες του Πολιτιστικού συλλόγου Μεταξοχωρίου