Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12/11/2012, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου, ώρα 18.30 στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της εκδήλωσης στον Πύργο θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Αρχάνες), Τμήμα LEADER (τηλ.: 2810753320, 2810753301) ή στο www.anher.gr.