Αναφορικά με τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, λόγω αλλαγής του τρόπου εφημέρευσης των Κέντρων Υγείας Βάμου και Κισσάμου, ο αρμόδιος Υποδιοικητής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κ. Στέλιος Δημητρακόπουλος, διευκρινίζει τα ακόλουθα :

1.    Ο τρόπος εφημέρευσης των Κ.Υ. καθορίζεται πρωτίστως, με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού που αυτά εξυπηρετούν. Εισηγήσεις επί του θέματος διαμορφώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θεσμοθετημένο όργανο σε κάθε ΔΥΠΕ, στο οποίο μετέχουν 3 διευθυντές Κ.Υ. (εκλέγονται από τους υπηρετούντες διευθυντές), ένας αιρετός εκπρόσωπος από το λοιπό προσωπικό και  προεδρεύει ο αρμόδιος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υποδιοικητής της Υ.ΠΕ.

2.    Όλα τα Κέντρα Υγείας, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εφημερεύουν καθημερινά με 2 γιατρούς. Εξαίρεση στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης αποτελούν το Κ.Υ. Μοιρών, λόγω του μεγάλου πληθυσμού ευθύνης του, όλα τα Κ.Υ. του νομού Χανίων, λόγω της πληθυσμιακής αύξησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και τα Κ.Υ. Βάμου και Κανδάνου, λόγω της μεγάλης και δύσβατης περιοχής ευθύνης τους-της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας τους. 

3.    Στην τελευταία συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου για την ΠΦΥ προτάθηκε λόγω της μειωμένης κίνησης κατά τους χειμερινούς μήνες, η εφημέρευση των Κ.Υ. Βάμου και Κισσάμου να γίνεται κατά την περίοδο αυτή (Νοέμβριο –Απρίλιο)με 2 γιατρούς, όπως γίνεται και στα άλλα Κ.Υ. της Κρήτης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η πρόταση αυτή, έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Π.Φ.Υ.. Ας σημειωθεί ότι στο Π.Π.Ι. Σφακίων, περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Βάμου, εφημερεύει πλέον καθημερινά ένας γιατρός που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή.

Από τα προαναφερόμενα γίνεται σαφές ότι στον παραπάνω τρόπο εφημέρευσης δεν ελλοχεύει κανένας απολύτως κίνδυνος για την υγεία του πληθυσμού. 

Αντιθέτως, με τον τρόπο αυτό, η καθημερινή πρωινή λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων και των Κέντρων Υγείας ενισχύεται, αφού τις 30 εργάσιμες ημέρες που τα ιατρεία αυτά έμεναν κλειστά, λόγω της λήψης κάθε μήνα των αντίστοιχων ρεπό από τους γιατρούς τους, τώρα θα λειτουργούν κανονικά.

Οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από το ιατρικό προσωπικό και τις οποίες κάποια κόμματα έσπευσαν να εκμεταλλευτούν, δεν εδράζονται επομένως σε λόγους που έχουν να κάνουν με τις πραγματικές εφημεριακές ανάγκες. 

Η 7η ΔΥΠΕ  δεν πρόκειται να συναινέσει  στη διαιώνιση  πρακτικών που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες υγείας των πολιτών, ούτε στην υιοθέτηση κατεστημένων νοοτροπιών ήσσονος προσπάθειας.        

Μοναδικός γνώμονας λήψης αποφάσεων μας αποτελεί η ορθολογική κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του πληθυσμού της Κρήτης, σε συνδυασμό με τη χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, που προέρχονται από τον ιδρώτα των εργαζομένων και κανένας δεν έχει δικαίωμα να σπαταλά.