Κριτήριο εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού στα περιφερειακά αεροδρόμια που εφεξής θα διαχειρίζεται η εταιρία Fraport, ζητά με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς τον υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Αντώνης Μπαλωμενάκης.

Ως γνωστόν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece κ. Τσινέλ, δήλωσε πρόσφατα ότι για τις προσλήψεις θα προτιμηθεί προσωπικό ελληνικής καταγωγής. Στην επίκαιρη ερώτηση ερωτάται ο κ. Κατρούγκαλος εάν προτίθεται να καλέσει την εταιρεία να εφαρμόσει και κριτήριο εντοπιότητας.

Στην ίδια ερώτηση ο χανιώτης βουλευτής υπογραμμίζει την ανάγκη κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα αεροδρόμια, καθώς στη σύμβαση παραχώρησης υπήρχε εξ αρχής η πρόβλεψη ότι οι προσλήψεις προσωπικού θα γίνονται με «όρους αγοράς».

Ο κ. Μπαλωμενάκης ερωτά τον υπουργό Εργασίας εάν προτίθεται να προκαλέσει αυθεντική ερμηνεία της ρήτρας αυτής, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της ελληνικής εργασιακής νομοθεσίας.

Ολόκληρο το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής :

"Θέμα: «Εφαρμογή κριτηρίου εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού από την εταιρία FRAPORT στα αεροδρόμια και διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων»

1) Με την από 14.12.2015 σύμβαση παραχώρησης «για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών αεροδρομίων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρίας “FRAPORT Περιφερειακά αεροδρόμια Ελλάδος ΑΕ” και των μετόχων της, που κυρώθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4389/2016 μεταβιβάσθηκαν στην εν λόγω εταιρία, μεταξύ άλλων, και δικαιώματα επιλογής παντός είδους προσωπικού που θα εξυπηρετεί τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε.
Στις 4 Απριλίου 2016, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece κ. Αλεξάντερ Τσινέλ, δήλωσε ότι για τις προσλήψεις προσωπικού θα προτιμηθεί προσωπικό ελληνικής καταγωγής. Η δήλωση αυτή, αν και κατ’ αρχήν θετική, αποτελεί περισσότερο εκδήλωση καλών προθέσεων, δεδομένου ότι στο κείμενο της συμφωνίας δεν προκύπτει σαφής νομική δέσμευση.
Την ίδια στιγμή, γενική απαίτηση των τοπικών κοινωνιών, όπου υπάρχει αεροδρόμιο που εφεξής θα το διαχειρίζεται η FRAPORT, είναι να εφαρμοσθεί κριτήριο εντοπιότητας στις προσλήψεις.

2) Στη σύμβαση παραχώρησης, εξ άλλου, αναγράφεται ότι οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνονται «με όρους αγοράς». Κάτω από τον αόριστο αυτό τίτλο είναι δυνατόν να εμφιλοχωρήσουν ερμηνείες που θα αποδυναμώνουν το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και ρυθμίζεται η αγορά εργασίας στην Ελλάδα.
Παρίσταται, συνεπώς, ανάγκη να δοθεί σαφής ερμηνεία στον όρο αυτό, με έναν εκ των νόμιμων τρόπων, ώστε να μην αναιρούνται κατακτημένα εργασιακά δικαιώματα και να μην παρέχεται έδαφος ερμηνείας αντίθετης με την αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών και με τις γενικές συντεταγμένες του ελληνικού εργατικού δικαίου.
Δεδομένου ότι επίκεινται μαζικές προσλήψεις προσωπικού από τη FRAPORT και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Εάν προτίθεται να καλέσει τη διοίκηση της εταιρίας FRAPORT να εφαρμόσει κριτήριο εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού στις οποίες θα προβεί και
2. Εάν προτίθεται να προκαλέσει αυθεντική ερμηνεία της ρήτρας «με όρους αγοράς» που περιλαμβάνεται στη σύμβαση (παρ. 5.2.1.) με τρόπο που να συμπληρώνεται αυτή δεσμευτικά με την αυτονόητη προσθήκη «τηρουμένης πλήρως της ελληνικής εργασιακής νομοθεσίας»."