Μετά  τις  αρχαιρεσίες  της  2ης  και  3ης  Απριλίου  2017,  τα  εκλεγμένα  μέλη  της  νέας  Διοικούσας  Επιτροπής  του  Ν.Τ.  της  Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  Ηρακλείου  συγκροτήθηκαν  σε  Σώμα,  το  οποίο  είναι  ως  εξής:

Πρόεδρος  :  Αντωνόπουλος  Λάμπρος ,  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.

Α΄ Αντιπρόεδρος  :  Καργάκης  Στέφανος ,  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.

Β΄ Αντιπρόεδρος  :  Κλοτσώνης  Αργύρης , Πολ.Μηχανικός Δομικών  Έργων Τ.Ε.

Γενική   Γραμματέας  :  Δαφέρμου  Άννα, Πολ.Μηχανικός Δομικών  Έργων Τ.Ε.

Γραμματέας  Οικονομικού : Πολιτάκης  Ματθαίος, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.

Μέλος  : Καλλέργης  Εμμανουήλ ,  Μηχανολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.

Μέλος  : Κατράς  Μηνάς ,  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.

Μέλος  : Λαποκωνσταντάκης  Κωνσταντίνος ,  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.

Μέλος  : Σταθωράκης  Μιχαήλ , Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.