Πρόσφατα  θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/3.5.2017) ο πολυσυζητημένος και πολυαναμενόμενος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.  Στο Νόμο μπορεί να υπαχθεί κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πληρεί ορισμένες βασικές προυποθέσεις. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους, εταιρικού τύπου ή ύψους κύκλου εργασιών, με ελαστικά κριτήρια ένταξης. Για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό πλαίσιο εντάσσονται και όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναβιώνουν ή όσες διέκοψαν τη λειτουργία τους και την επανεκκινούν.

Ο σκοπός του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων είναι να δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα συνολικά χρέη τους ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους (τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ,  προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες). Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής, πάγωμα και διαγραφές οφειλών.

Η διαδικασία ξεκινάει κατόπιν σχετικής αίτησης της επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών καθώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της. Στη συνέχεια ορίζεται ένας Συντονιστής από ειδικό μητρώο που τηρείται ήδη για το σκοπό αυτό στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές. Στην ουσία η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να καταθέσει πλήρη αίτηση-πρόταση και να αποφασίσει ποιες από τις προτάσεις που θα λάβει απο τους πιστωτές θα είναι αποδεκτές.

Εν συνεχεία ακολουθούνται χρονοδιαγράμματα σε δέκα στάδια με ρητές προθεσμίες.

Για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό πλαίσιο ο οφειλέτης  προστατεύεται αυτοδικαίως με αναστολή από καταδιωκτικά μέτρα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 είναι δεσμευτική και καθίσταται τόσο ισχυρή όσο μία δικαστική απόφαση. 

Αναμένεται  ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμα και αν οφείλουν λιγότερα από 20.000€. Η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις προστίμων και προσαυξήσεων αλλά και δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου εως 120 δόσεις.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ν. 3898/ 2010

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, θεσμοθετημένος στην Ελλάδα από το έτος 2010 (Ν.3898/2010). Η διαμεσολάβηση, έχει αναδειχθεί διεθνώς ως ένα επιτυχημένο εργαλείο φιλικής διευθέτησης των διαφορών και εφαρμόζεται στο εξωτερικό εδώ και 30 έτη. Τα μέρη προσέρχονται με τη θέλησή τους στο χώρο του Διαμεσολαβητή, με την παρουσία του Δικηγόρου τους και μπορούν να αποχωρήσουν σε κάθε στάδιο αυτής. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ:

• Αποφεύγονται οι αντιδικίες.
•  Είναι σύντομη διαδικασία.
•  Είναι χαμηλού οικονομικού κόστους, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη δικαστική διαδικασία.
•  Είναι Ιδιωτική Διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα συναινετικό κλίμα υπό συνθήκες
   ασφάλειας και εχεμύθειας.
• Η αμεροληψία του Διαμεσολαβητή είναι δεδομένη.

Το πρακτικό Διαμεσολάβησης έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαμεσολάβηση, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη αποσυμφόρησης των δικαστηρίων και εφαρμογής μεθόδων σύντομης επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφόρων, θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην αποδοχή αυτού του νέου θεσμού.

Μια σύγχρονη έννομη τάξη, οφείλει να προσφέρει στους πολίτες της εναλλακτικές λύσεις στην επίλυση των διαφορών, καθώς με αυτόν τον τρόπο, αφενός δινεται η δυνατότητα επιλογής εκείνης της λύσης που ταιριάζει περιπτωσιολογικά, και αφετέρου διευκολύνεται η τακτική δικαιοσύνη να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στα καθήκοντα της.

Η διαμεσολάβηση λοιπόν αποτελεί μια πραγματική αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου προσέγγισης των διαφορών και γεννά ελπίδες για το μέλλον.

Βέβαια, κάθε νέος θεσμός είναι δύσκολο να αφομοιωθεί από την κοινωνία. Ιδιαίτερα από την ελληνική κοινωνία, την οποία διακρίνει η διστακτικότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οτιδήποτε νέο.

Αξίζει όμως να δώσουμε την ευκαιρία όλοι μαζί στη διαμεσολάβηση!

  • Η Ευαγγελία Γιαννακοπούλου είναι Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια- Συντονιστρια      
  • Η Αθηνά – Άννα Παπαδαντωνάκη είναι Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια- Συντονίστρια

Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook