Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
                                    
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Καθορισμός αντιτίμου για τα προγράμματα ‘Άθλησης του Δήμου Χανίων  {Μαράκης-Βλαχάκης}
Ανατροπή αναλήψεων έτους 2017 {Βλαχάκης}
Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 {Βλαχάκης}
Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης} 
Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Βλαχάκης} 
Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Βλαχάκης}
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}
Επιστροφή χρημάτων (Ντουσάκης) {Βλαχάκης}
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή λανθασμένης βεβαίωσης και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων” υποέργο “Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού στην εκβολή του” αναδόχου ΤΟΞΟ  Α.Ε.Τ.Ε. {Στεργιάννης}
Διαδικασία κήρυξης έκπτωσης κτηνιάτρου {Κονταξάκης}
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Σούδας” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις & διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στην περιοχή Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου “Διαμορφώσεις αυλών σχολείων” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών Οδών Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου – Κεραμειών έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Χανίων έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές Συντηρήσεις Υποδομών Οδών Δ.Ε. Θερίσου – Ν. Κυδωνίας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού Πίνακα του έργου “Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Βελτιώσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών Περιαστικών Δήμων εκτός Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Κεραμειών & Δ.Ε. Σούδας” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Ξανθουδάκης}
Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλάβης για το έργο “Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις και Διαμόρφωση Περιπατητικής Διαδρομής στη περιοχή Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας” {Ξανθουδάκης}
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}