Στα Healthcare Business Awards 2019

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έλαβε το Bronze (Χάλκινο) Βραβείο στα Healthcare Business Awards 2019 στην κατηγορία: Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Ερευνητικά Κέντρα για την εφαρμογή ‘Αξιολόγηση Στρατηγικής Νοσοκομειακών Οργανισμών με χρήση τεχνικών Προσομοίωσης και Πολυκριτήριας Ανάλυσης.’. 

H συγκεκριμένη εφαρμογή σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από τους: Ιάσωνα Χριστοδούλου (Απόφοιτος ΜΠΔ), Παναγιώτη Σ. Μανωλιτζά (Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.-Πολυτεχνείο Κρήτης, Επίκουρος Καθηγητής-Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Ευάγγελο Γρηγορούδη (Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης), Νικόλαο Ματσατσίνη (Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης-Διευθυντής Εργαστηρίου ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α). 

Τα Healthcare Business Awards επιβραβεύουν την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του κλάδου Υγείας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης βραβεύτηκαν Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Νοσοκομεία-Ιδιωτικές Κλινικές-Διαγνωστικά Κέντρα, Σύλλογοι Ασθενών, Ιατρικοί Σύλλογοι-Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες, Πανεπιστήμια-Ερευνητικά Κέντρα-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, MKO, εταιρείες e-Health, Start- ups στην Υγεία, καθώς και Εθνικές Πρωτοβουλίες για την Υγεία.