Ποια τμήματα είναι διαθέσιμα 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κισσάμου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κισσάμου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κισσάμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:  σχετικά με εκμάθηση υπολογιστών-επεξεργασία κειμένου-Υπολογιστικά φύλλα-Social media, Αγγλικά για τον τουρισμό, Δημιουργία κοσμήματος, Ελληνική γλώσσα-βελτίωση ορθογραφίας, Εκπαίδευση μεταναστών–γλωσσικές δεξιότητες ελληνικής γλώσσας, Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, Σύνδεση σχολείου –οικογένειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 2822340225 Υπευθ. Μαρία Κουφάκη

           2822031989 & 2822083105 Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου

Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 16 άτομα 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook