Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» για το σύνολο των Έργων Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου Σελίνου, προϋπολογισμού 2.308.580,06€, υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Tα  Έργα αφορούν τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων του οικισμού της Σούγιας στη νέα Εγκατάσταση Επεξεργασμένων Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), τα έργα διάθεσης, την κατασκευή οδού πρόσβασης προς την Ε.Ε.Λ. και τη δεξαμενή άρδευσης, την Ε.Ε.Λ. και την εγκατάσταση μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με συμψηφισμό για τις ενεργειακές ανάγκες της Ε.Ε.Λ.

Για την εξασφάλιση της υλοποίησης και της επαρκούς παρακολούθησης και παραλαβής των Υποέργων της Πράξης, και γενικά της ορθής διαχείρισής της, έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου (Κύριος Συνόλου Πράξης), Δήμου Καντάνου – Σελίνου (Φορέας Υλοποίησης συνόλου Πράξης) και Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, με επιμερισμό καθηκόντων, καθορισμό του τρόπου συνεργασίας τους, κλπ. Επομένως, διασφαλίζεται η επιτυχής εκτέλεση της Πράξης, κάτι που επηρεάζει άμεσα και το στάδιο της λειτουργικότητάς της μετά την ολοκλήρωσή της.

Τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται πλησίον (και ένα τμήμα εντός) των ζωνών προστασίας Α και Β του αρχαιολογικού χώρου Σούγιας, όπως αυτές καθορίστηκαν με την Υ.Α. ΥΠΟΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8075/472/16-1-1997 (ΦΕΚ 197/Β/1997) και η υλοποίηση της Πράξης θα συμβάλει στην προστασία του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της Σούγιας.

Η μεθοδική και άοκνη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής αλλά και η συμπαράσταση και η βοήθεια των κατοίκων της Σούγιας έφεραν σε χαρακτηριστικά σύντομο χρονικό διάστημα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι Μελέτες του ανωτέρω Έργου συντάχθηκαν εξ΄ ολοκλήρου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες  του Δήμου.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί και η δημοπράτηση του Έργου.

 Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook