Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης, προχώρησε στην Πιστοποίησή του, σύμφωνα το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015 από τον Φορέα Πιστοποίησης BQC.

Συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Ρεθύμνης πιστοποιήθηκε για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, την υλοποίηση συγκεριμένων δράσεων όπως συγχρηματοδοτούμενα έργα με ίδια μέσα και την τήρηση Μητρώων μελών. Το Πεδίο Εφαρμογής αναλυτικά είναι: «Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Ωρίμανση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Τήρηση Μητρώων Μελών».

Με την συγκεκριμένη Πιστοποίηση διασφαλίζεται και ενισχύεται ο γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός χαρακτήρα του Επιμελητηρίου για την υποστήριξη των προσπαθειών των επιχειρήσεων - μελών του, με απώτερο στόχο, την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του Ρεθύμνου και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Κρητικής και Εθνικής Οικονομίας.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του, με γνώμονα το επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος των μελών του, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 6.500 επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ευχαριστεί θερμά όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή Πιστοποίηση του.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook